fundacja

Portus Vitae

Dobrostan Uważność Różnorodność

o nas

PRZYSTAŃ ŻYCIE

Osobiste doświadczenia i doznania, te dobre i te złe, sprawiły, że postanowiliśmy pomagać innym. W maju 2022 roku założyliśmy Fundację Portus Vitae.

Portus vitae oznacza „przystań życie” – pragniemy, aby życie na chwilę przystanęło, zatrzymało się na moment, żeby poczuć, że żyjemy tu i teraz. Będziemy dążyć do tego, aby nasza Fundacja była bezpieczną przystanią dla osób potrzebujących wsparcia.

Zbieramy fundusze i organizujemy warsztaty dla osób w kryzysie cierpiących m.in. z powodu stanów wypalenia zawodowego, obniżonego nastroju,  fizycznej i psychicznej bezsilności, braku energii i poczucia szczęścia. Pomagamy osobom chorym onkologicznie, które żyją w nieustannym stresie. Udzielamy wsparcia w edukacji i aktywizacji zawodowej kobietom 50+, młodym mamom, a także innym kobietom „wykluczonym” z rynku pracy.

Celem Fundacji jest wprowadzenie treningu uważności i dobrostanu w życie osób potrzebujących z uwzględnieniem wszystkich „części składowych” czyli ciała, umysłu, emocji i pierwiastka duchowego.

dobrostan
recenzje i opinie
przyjaciele
chcesz coś zmienić?

Podaruj dobro

Scroll to Top