fundacja

Portus Vitae

Różnorodność / Dobrostan / Uważność

o nas

PRZYSTAŃ ŻYCIE

Osobiste doświadczenia i doznania, te dobre i te złe, sprawiły, że postanowiliśmy pomagać innym. W maju 2022 roku założyliśmy Fundację Portus Vitae.

Portus vitae oznacza „przystań życie” – pragniemy, aby życie na chwilę przystanęło, zatrzymało się na moment, żeby poczuć, że żyjemy tu i teraz. Będziemy dążyć do tego, aby nasza Fundacja była bezpieczną przystanią dla osób potrzebujących wsparcia.

Zbieramy i przekazujemy fundusze dla osób w kryzysie cierpiących m.in. z powodu stanów wypalenia zawodowego, depresji, zaburzeń lękowych i psychicznych. Pomagamy osobom chorym onkologicznie, które żyją w nieustannym stresie. Udzielamy wsparcia w edukacji i aktywizacji zawodowej kobietom 50+, młodym mamom, a także innym kobietom „wykluczonym” z rynku pracy.

Celem Fundacji jest wprowadzenie treningu uważności i dobrostanu w życie osób potrzebujących z uwzględnieniem wszystkich „części składowych” czyli ciała, umysłu, emocji i pierwiastka duchowego.

dobrostan
działania dla firm
Nasze wsparcie dla firm to: tworzenie i implementacja strategii różnorodności, ankieta i raport o dobrostanie pracowników, wprowadzenie dobrostanu do firm, treningi uważności, praktyka jogi, medytacje, warsztaty z efektywnej komunikacji, raportowanie „S” w ESG, organizacja dni zdrowia psychicznego.
co robimy?

Pomagamy osobom w kryzysie poprzez:

przyjaciele
chcesz coś zmienić?

Podaruj dobro