Jakie powinny być najważniejsze elementy strategii komunikacji w projektach różnorodności?

  • Zaangażowanie i przywództwo – różnorodność i integracja muszą pochodzić z góry i przenikać na wszystkie poziomy organizacji; przedstawienie uzasadnienia biznesowego jest dobrym początkiem dla zapewnienia wsparcia.
  • Zdefiniowanie czym jest różnorodność i integracja – ważne jest, aby nie kopiować powszechnych stwierdzeń; ważne jest zdefiniowanie co  te terminy znaczą dla firmy.
  • Przejrzystość – niezbędny element przy wprowadzaniu zmiany.
  • Dobranie odpowiedniego języka komunikatów – język wolny od słów, które odzwierciedlają uprzedzenia.
  • Promowanie nowej polityki – stworzenie w firmie miejsca dedykowanego D&I, z łatwymi do zrozumienia zasadami; dni D&I, szkolenia i wydarzenia; tu ważny jest dialog, nie monolog.
  • Zapewnienie D&I w komunikacji rekrutacyjnej – opisanie standardów i najlepszych praktyk w firmie; ocena procesu rekrutacji pod względem zgodności ze strategią D&I.
  • Opracowanie autentycznych komunikatów – pracownicy muszą czuć, że strategia i komunikacja D&I jest autentyczna, nie jest tylko „sprawą do odhaczenia” przez zarząd firmy.
  • Postępowanie zgodnie z głoszonymi przez siebie zasadami – skoncentrowanie się na rezultatach i  wynikach, nie na aspiracjach.
  • Rozmawianie dalej  – polityka D&I to proces, a nie jednorazowa akcja.