Działania

Charytatywne

Nasze projekty

Chcemy czynić dobro i pomagać innym.

Nasze osobiste doświadczenia – depresja, stany lękowe, wypalenie zawodowe, choroba onkologiczna – pozwoliły nam na stworzenie programów dla osób w kryzysie.

Pomagamy między innymi przez:

  • Wielowymiarowe działania terapeutyczne,
  • Kursy Uważności m.in. MBSR,
  • Treningi uważności,
  • Warsztaty dotyczące dobrostanu,
  • Promocję holistycznego podejścia do zdrowia,
  • Edukację dotyczącą zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i wypoczynku,
  • Organizowanie warsztatów poprawiających umiejętność́ dbania o dobrą kondycję psychiczną,
  • Promowanie równowagi w sferze „praca-życie” oraz przeciwdziałanie występowaniu syndromu wypalenia zawodowego.
nasza misja
chcesz coś zmienić?

Podaruj dobro