Dlaczego dbanie o dobrostan pracowników jest tak ważne?

Zmiany w podejściu pracodawców do dobrostanu i zdrowia psychicznego pracowników następowały powoli i ewolucyjnie. Dużo zmian w postrzeganiu tego zagadnienia przyniosła izolacja w czasie pandemii oraz zmiany post-pandemiczne.

Okazało się, że dobrostan pracowników jest nie tylko trendem, ale priorytetem do wdrożenia w prawie każdej firmie. Troska o zdrowie, odporność psychiczną i dobrostan pracowników to już nie tylko działania w dużych korporacjach, ale także potrzeba małych i średnich przedsiębiorstw. Dbanie o dobrostan pracowników jest bardzo ważne z kilku powodów:

  • zwiększa produktywność  – pracownicy, którzy są szczęśliwi i zadowoleni z pracy są bardziej produktywni, co wpływa pozytywnie na wyniki finansowe firmy,
  • poprawia retencję pracowników – firma, która dba o swoich pracowników ma większą szansę na zatrzymanie ich na dłużej. Wysoki poziom rotacji pracowników może być kosztowny dla organizacji, ponieważ wymaga czasu i zasobów na szkolenie nowych pracowników,
  • poprawia wizerunek firmy – firmy, które dbają o dobrostan swoich pracowników, zazwyczaj są postrzegane jako bardziej etyczne i odpowiedzialne społecznie. W dzisiejszych czasach klienci i potencjalni pracownicy często biorą pod uwagę właśnie te kwestie,
  • poprawia zdrowie pracowników – praca może być źródłem stresu i innych problemów zdrowotnych, które wpływają na pracowników. Firmy, które dbają o dobrostan pracowników, oferują im zwykle wsparcie, które może pomóc w radzeniu sobie z tymi problemami,
  • poprawia atmosferę w pracy – pracownicy, którzy czują się zadowoleni z pracy i docenieni, tworzą pozytywną atmosferę. To może wpłynąć na jakość pracy i zwiększyć zadowolenie innych pracowników.

Warto inwestować w rozwój strategii, które pozwolą na poprawę jakości życia i pracy.